Analizator X-MET-7500

Məqsədi
Bu təlimatın məqsədi «Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası» ASC-nin “İnşaat Materiallarının Mərkəzi Sınaq Laboratoriyası”nda  X-MET-7500 Analizator cihazının iş prinsipini təyin etməkdən ibarətdir.

Avadanlıq barədə məlumat
Cihazın adı : Analizator X-MET-7500;      
Model :  XMDS 2726;          
Seriya Nömrəsi : 751371;      
İstehsalçı ölkə :  Finlandiya;
Ölçüləri : 90х280х270 mm;
Çəkisi: 1,5 kq;
Akumlyatorun işləmə vaxtı: 10-12 saat;
Yaddaş kartı: 16 GB ;
Metalin tərkibinin analizi:  2 san.;
Elementlərin ölçmə diapozonu :  Mg - dan  U-na qədər;
Yüngül elementlərin analizi (Mg, Al, Si, P и S) : metallar, filizləri, torpaqlar, plastik, və s.

İş prinsipi
Yüksək  dəqiqlik,  etibarlılıq,   asan və tez əməliyyat  prinsipinə   əsaslanan qurğu olub,  metalın kimyəvi tərkibini təyin edir.