Sərtlik ölçən DİGİROCK-RB

Məqsədi
Bu təlimatın məqsədi «Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası»    ASC-nin “İnşaat Materiallarının Mərkəzi Sınaq Laboratoriyası”nda  sərtlik ölçən cihazın  iş prinsipini təyin etməkdən ibarətdir.

Avadanlıq barədə məlumat
Cihazın adı: Sərtlik ölçən;
Model :   DİGİROCK-RB;
Seriya Nömrəsi : 1222 ;      
İstehsalçı ölkə : Finlandiya;
Kategoriya: Rockwell & Brinell Sertlik Ölçmə Cihazı;
Test Yükləri (kgf) : 60, 100, 150 5. Rockwell üçün / 62.5; Brinell üçün/187.5.
Test Metodu: Rockwell, Brinell;
Maksimum Test Yüksekliği: 280 mm;
Yükün qəbulu:  Hidrolik;
Avadnlığın ölçüsü: 720x520x280 mm;
Ağırlıq: 85 kq.

İş prinsipi
Rockvell və  Brinel üsulu ilə materialların sərtliyini ölçən cihaz.
120º-lik almaz ucluq vasitəsi ilə materialın daxilinə nüfuz edərək  materialın sərtliyini təyin edir.