Cilalama və Pardaxlama apparatı BULUPOL-5

Məqsədi
Bu təlimatın məqsədi «Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası» ASC-nin “İnşaat Materiallarının Mərkəzi Sınaq Laboratoriyası” labarotoriya şəraitində istənilən analizi lazım olan metalın analizdən əvvəl onun pardaxlanması və cilalanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Avadanlıq barədə məlumat
Cihazın adı: Cilalama və Pardaxlama apparatı
Model :   BULUPOL-5
İstehsalçı ölkə : Türkiyə
Enerji sərfi-220v,50Hz.
Fırlanma sürəti: 50-1000rpm
Motor 550W
Çəkisi-50kq
Disk diametri:Ø230